Periodontoloji


Periodontoloji Nedir?

Periodontoloji; dişlerin veya kaybedilmiş dişlerin yerine yerleştirilen implantların çevresini saran dişeti ve periimplant yumuşak dokuların, dişleri ve implantları destekleyen çene kemiği gibi sert dokuların sağlığının korunması ve hastalık oluştuğunda tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Periodontoloji Ana Bilim Dalında uygulanan tedavi işlemleri:

Kliniğimize başvuran her bireyin, ağız içi muayenesi ve bütün dişlerden alınan radyografiler ile periodontal durumu değerlendirilir ve kişiye özel tedavi planı hazırlanır. Öncelikle, koruyucu hekimlik bazında hastalıkların oluşumunun engellenmesi için sağlığı koruma amaçlı ağız bakım eğitimi verilir. Özellikle son yıllarda devreye giren ilaç, malzeme ve teknik imkanlar mekanik tedavi ile birlikte çok başarılı tedavi sonuçlarının alınmasını sağlamaktadır. Her hasta için belirlenen tedavi planı ne olursa olsun, dişeti tedavileri birbirini izleyen basamaklar halinde uygulanır. Bu basamaklar:

  • Başlangıç tedavisi
  • Cerrahi tedavi
  • İdame ve Destekleyici tedaviyi içerir.

Ayrıca her 3 tedavi basamağı sırasında mekanik işlemleri desteklemek amacıyla hastanın gereksinimlerine göre uygun antibiyotik uygulaması yapılabilir. 

Tedavi İşlemleri

Başlangıç tedavisi içinde:

Fırçalamanın ve dişlerin ara yüz bölgelerinde temizliğin öğretilmesi

Diş ve kök yüzeylerindeki birikintilerin ortadan kaldırılması

Plak birikimini artıran ağız için etkenlerin ortadan kaldırılması

Çiğneme kuvvetlerinin dengelenmesi

 

Cerrahi tedavi içinde:

Büyümüş ve şekli bozulmuş dişetlerinin düzeltilmesi

Anormal kas bağlantılarının düzeltilmesi 
Dişleri saran dişeti miktarındaki yetersizliklerin tamamlanması

Kök yüzeylerinin kapatılması

Diş ve dişeti arasında yapışmanın tekrar sağlanması ve ceplerin normal boyutlarına indirilmesi

Hastalığa bağlı yıkıma uğramış kemiğin doğal diş ve implant çevresinde yeniden oluşturulması

Kaybedilmiş dişler yerine implant uygulanması ve ideal implant yumuşak doku ilişkisinin sağlanması

 

İdame tedavisi içinde:

6 aylık kontrollarla tedavi sonunda elde edilen sağlığın devamlılığının sağlanması

Diş ve kök yüzeyi/implant temizliğinin yapılması

Hastanın ağız temizliği ile ilgili bilgilerinin tazelenmesi ve yenilenmesi amaçlarıyla gerekli işlemler uygulanır.

 

Periodontoloji Nedir?