Ortodonti


Ortodontik Tedaviye Başlamadan Önce

Ortodontik tedavi; ortodonti uzmanı bir diş hekimi tarafından yapılması gereken kişiye özel planlama gerektiren özel bir tedavi şeklidir. Ortodontik tedaviye başlamadan önce, gerekli incelemeleri yapan ortodontist tedavinin genel planını ve uygulancak tedavi yöntemi ve alternatifleri hakkında size ayrıntılı bilgi verecektir.


Ortodontik tedaviye başlamadan önce diğer tüm tedavilerin (dolgu, çekim, diş eti tedavisi vs.) bitmiş olması gerekmektedir, bu süreçte ortodontistiniz çürük risk analizinizi yapıp gerekli koruyucu tedaviler için sizi yönlendirecektir.

Ortodontik Tedaviye Başlamadan Önce