İmplant Tedavisi


İmplar Ne Kadar Güvenlidir?

İlk uygulamaları yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan dental implantoloji, doğru planlama, kusursuz sterilizasyon ve cerrahi teknik, mükemmel protetik uygulama biraraya geldiğinde %98 başarı ile uygulanan, güvenilirliğini ispat etmiş bir yöntemdir.

Son yıllarda geliştirilen implant yüzeyi çalışmaları başarı oranını yükseltmeyi hedeflemiştir.

 

İmplar Ne Kadar Güvenlidir?