Tedavilerimiz


Kanal Tedavisi – Endodonti

1.Kanal Tedavisi Yapılan Dişin Ömrü Ne Kadardır?

2.Kanal Tedavisi Başarısız Olabilir mi?

3.Kanal Tedavisi Yapıldıktan Sonra Restorasyon için Ne Kadar Beklenmelidir?

Dişhekiminin dişinizi kurtarmak için kanal tedavisi önerecektir. Kanal tedavisine geçmeden önce sağlıklı dişin nasıl olması gerektiğini görelim. Sağlıklı diş kron (ağız içinde bulunan kısım) ve kök veya köklerden oluşur. Dişin iç kımında da damar ve sinirlerden oluşan pulpa adı verilen dişin beslenmesini sağlayan doku bulunmaktadır. Hasta dişlerde dişin içindeki pulpa dokusu çürük, dişeti hastalığı veya travma sonucu hasar görmüş veya enfekte olmuştur. Hasta dişler ağrı, şişme gibi semptomlar verebileceği gibi, tamamen semptomsuz (asemptomatik de) olabilir. Kanal tedavisi pulpası enfekte veya zarar görmüş dişlerin ağızda tutulup, sağlığına kavuşturulması için yapılan tedavidir. Dişin pulpası çıkarılarak pulpanın bulunduğu alanın kanal dolgu maddeleri ile doldurulması ile dişin sağlıklı hale getirilmesi dişteki çürük ve diğer hastalık yapan etkenler giderilip boşluğu mekanik ve kimyasal olarak temizlenerek, enfeksiyon elimine edildikten sonra, kök ucuna kadar tüm pulpa boşluğunun tam olarak kanal dolgu maddeleri ile doldurulması işlemidir. – Çürük temizlenip pulpanın çıkarılması için kavite açılır. – Köklerdeki kanallar mekanik ve kimyasal olarak temizlenir. – Kök kanalları doldurulup diş restore edilir.

Kanal Tedavisi Yapılan Dişin Ömrü Nedir ?
Diş dokusu beslenmesi olmadığından daha zayıf olarak görülse bile iyi bir restorasyonla ömür boyu ağızda kalabilir.

Kanal Tedavisi Başarısız Olabilir mi? 
Kanal tedavisi başarısız olabilir ancak tedavi tekrarlanarak diş bir çok vakada kurtarılabilir.

Kanal Tedavisi Yapıldıktan Sonra Restorasyon için Ne Kadar Beklenmelidir? 
Kanal tedavisi iyi yapılan bir dişin restorasyonuna hemen başlanabilir.

Kanal Tedavisi – Endodonti